LeapZipBlog: abelwans

abelwans's blog

12 blogs

Wie können versteckte Kameras Verbrechen verhindern?

December 29, 2019 by abelwans  

Wie können versteckte Kameras Verbrechen verhindern?

Versteckte Kameras dienen dem Schutz wichtiger Dinge und erschweren den Diebstahl sowie das problematische Ausrauben einer Person in einem Gebiet. Die versteckten Kameras haben wichtige Funktionen. Zum Beispiel ändert es die kriminelle Wahrnehmung, so dass der Kriminelle nach einer illegalen Handlung gefasst wird. Durch das Platzieren versteckter Kameras kann der Täter sich vor der Anwesenheit der Kamera hüten, und daher ist der Täter der Ansicht, dass die Anwesenheit der Kamera ein ausreichendes Risiko darstellt, um seine illegale Handlung zu erfassen.

Daher wird anerkannt, dass versteckte Kameras verwendet werden, um Straftaten zu verhindern und zu stoppen. Wenn Sie versteckte Kameras im Büro, auf der Straße oder in anderen Bereichen aufstellen, können Sie sicher sein. Wenn es zu einer rechtswidrigen Handlung eines Täters kommt, brauchen Sie sich um nichts zu kümmern, da alle seine Handlungen in der Kamera gespeichert und für polizeiliche Ermittlungen verwendet würden. Es gibt einige versteckte Kameras und getarnte kamera badezimmer zum Verkauf, mit denen Sie die maximale Anzahl von Kameras für die Aufstellung in Ihrem Haus, Büro oder einem anderen Bereich erhalten können.

Versteckte Kameras haben ein großes Potenzial, um Verbrechen zu verhindern. Diese Kameras spielen eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung und Festnahme von Straftätern.

Lassen Sie uns einige Vorteile von versteckten Kameras zur Verhinderung von Straftaten diskutieren.

Hilft, die Angst vor Verbrechen zu verringern

getarnte kamera badezimmer

Versteckte Kameras spielen eine wichtige Rolle bei der Kriminalprävention. Es hilft, die Angst vor Verbrechen zu verringern. Die Menschen fühlen sich in dem Bereich, in dem sich versteckte Kameras befinden, sicher und geborgen. Es wird angegeben, dass das Platzieren versteckter Kameras in einigen Bereichen dazu beiträgt, dass die Menschen sicherheitsbewusster werden. Wo also die versteckten Kameras in den Gebieten platziert sind, hilft dies, das Gebiet von positiven wirtschaftlichen Auswirkungen zu profitieren.

Hilft bei polizeilichen Ermittlungen

Wenn ein Verbrechen oder eine rechtswidrige Handlung vorliegt, wird jede Handlung in den Kameras gespeichert und hilft bei polizeilichen Ermittlungen und Ermittlungen. Der Täter wird denken, dass seine Taten sehr wichtig sind. Und er sollte sich jeglicher illegaler Aktivitäten bewusst sein. Denn bei polizeilichen Ermittlungen spielen versteckte Kameras eine wichtige Rolle. Kameraaufnahmen helfen dabei, Zeugen zu identifizieren, die sich der Polizei nicht so leicht nähern können.

Die Einrichtung der medizinischen Hilfe

Menschen können sich an den medizinischen Dienst wenden, wenn sie jemanden auf der Straße sehen, der an Verletzungen und Krankheiten leidet. Wenn Sie versteckte Kameras auf der Straße, im Büro oder in anderen Bereichen aufstellen, können Sie sicher sein. Es hilft der öffentlichen Sicherheit und bietet denjenigen, die an einer Krankheit oder Verletzung leiden, die Möglichkeit der medizinischen Hilfe.

Allgemeine Standortverwaltung

Versteckte Kameras können für die allgemeine Standortverwaltung verwendet werden. Die Kameras können zur Suche nach dem verlorenen Kind, zur Überwachung des Verkehrsflusses, für öffentliche Versammlungen, Polizeiressourcen usw. verwendet werden.

Informationsbeschaffung

getarnte kamera badezimmer

Versteckte Kameras werden verwendet, um das Verhalten von Tätern oder Kriminellen an öffentlichen Orten zu erfassen und zu überwachen. Kameramänner kennen normalerweise die Gesichter lokaler Täter, und die versteckten Kameras werden zu einer Möglichkeit, die Bewegungen des Täters zu überwachen.

Vorteile von versteckten Kameras

Es besteht die Möglichkeit, dass die Täter das Vorhandensein von versteckten Kameras bemerken und versuchen würden, illegale Aktivitäten zu vermeiden. Kriminelle würden versuchen, verbotene Handlungen zu vermeiden. Daher verringert sich die Reichweite von Kriminellen in den Bereichen, in denen versteckte Kameras platziert sind.

Fazit

Es wird behauptet, dass versteckte Kameras eine wichtige Rolle bei der Verhütung von Verbrechen spielen. Wenn Sie versteckte Kameras oder spy camera wifi platzieren, können Sie sich sicher fühlen. Der Täter wird versuchen, illegale Handlungen zu vermeiden, wenn er versteckte Kameras in den Bereichen bemerkt. Wenn der Täter versucht, eine rechtswidrige Handlung zu begehen, wird jede Handlung in der Kamera gespeichert und hilft bei polizeilichen Ermittlungen und Ermittlungen. Folglich würde der Täter leicht gefasst werden.

Znaczenie ukrytej kamery szpiegowskiej w dzisiejszym miejscu pracy

December 23, 2019 by abelwans  

Znaczenie ukrytej kamery szpiegowskiej w dzisiejszym miejscu pracy

Ten artykuł pomoże czytelnikom i potencjalnym nabywcom przedstawić tajne kamery bezprzewodowe. Ukryte kamery szpiegowskie są zwykle używane do ochrony miejsc wymagających cichej instalacji kamer bezpieczeństwa. Monitorowanie ludzi to jedno z największych zastosowań bezprzewodowej ukrytej kamery. Oprócz tego ocena wydajności pracowników i pracowników w miejscu pracy poprzez rejestrowanie ich faktycznej aktywności zawodowej jest kolejnym kluczowym zastosowaniem tego urządzenia.

Ogromna większość ludzi nie ma problemu z monitorowaniem za każdym razem, gdy ktoś korzysta z bankomatu, kupuje artykuły spożywcze w lokalnym sklepie spożywczym lub idzie na monitorowaną stację benzynową. Ponieważ monitorowanie nie przeszkadza większości społeczeństwa i tym, którzy mają coś do ukrycia.

Kamery nadzoru stały się tak powszechne, że ludzie ledwo są ich świadomi, nawet gdy są na widoku. Kamery często nucą przy sygnałach gości, parkingach, sklepach, a nawet biurach i halach produkcyjnych. Jednak nie zawsze są oczywiste. Pracodawcy mogą preferować użycie tajnych kamer agentów tajnych lub innych mini kamera wifi w celu potajemnego wyświetlania pracowników - szczególnie jeśli pracownicy są podejrzewani o niewłaściwe zachowanie, a przedsiębiorstwo chce je schwytać na gorącym uczynku.

Ukryta kamera jest świetna dla biznesu

mini kamera wifi

Jeśli prowadzisz firmę, tajne kamery szpiegowskie zapewniają ci trochę bezpieczeństwa. Małe ukryte kamery doskonale nadają się do monitorowania aktywności pracowników i pracowników oraz do precyzyjnego monitorowania wydajności. Kiedy Twoi pracownicy wiedzą, że są obserwowani, będą pracować lepiej. Kamery szpiegowskie mogą uchwycić wszystko, od kradzieży po spanie w pracy. Mogą również dostarczyć dowodów do zbadania przestępstw, po prostu poprzez nagranie materiału.

Za pomocą Bluetooth lub mini kamery szpiegowskiej z dźwiękiem możesz dowiedzieć się, czy włamywacz, przestępca czy złodziej jest pracownikiem, członkiem rodziny, zupełnie nieznajomym itp. Pomaga to uniknąć niebezpieczeństwa niewłaściwego wskazywania wina za kogoś innego. To urządzenie umożliwia oglądanie ruchu w różnych obszarach budynku. Wszelkie podejrzane działania mogą być śledzone przez każdego, kto ogląda.

Pamiętaj, że jeśli nie powiesz o obecności systemów nadzoru w domu lub biurze, ludzie w nich przyłapani mogą Cię pozwać. Zastanów się dwa razy, zanim kupisz kamery bezpieczeństwa, nawet jeśli mogą wydawać się bardziej niż korzystne dla twojego domu lub firmy. Poza tym różne stany mają różne prawa i reguły rządzące instalacją urządzeń zabezpieczających, więc musisz przeprowadzić badania, a także mieć świadomość, które dotyczą Ciebie przed zainstalowaniem kamery szpiegowskiej. Ponadto dostawca usług nadzoru musi Cię również poinformować.

Chroń firmę

mini kamera wifi

Zainstaluj struktury nadzoru wideo wewnątrz i na podwórku, aby dokumentować przestępców, którzy niszczą lub kradną własność przedsiębiorstwa. Zdjęcia wideo pomogą policji w prowadzonym śledztwie. Kamery nadzoru wideo dodatkowo zgłaszają przypadki kradzieży pracownika. Kamery mogą działać jako środek odstraszający przestępstwa. Kiedy przestępcy widzą kamerę lub pracownicy wiedzą, że ma miejsce inwigilacja, zniechęca to do działań przestępczych.

Chroń pracowników

Systemy nadzoru wideo chronią pracowników zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Ustaw kamery wideo na parkingach firmowych i na zewnątrz budynku, aby rejestrować działalność przestępczą i umożliwić pracownikom ochrony firmy bezpieczne dotarcie do pojazdów. System wideo może rejestrować przypadki nadużyć lub molestowania pracowników wobec innych pracowników, które mogą być wykorzystane jako dowód przeciwko antagonistowi. Nadzór wideo chroni pracowników pośrednio poprzez monitorowanie każdego odwiedzającego, który wchodzi do budynku i prowadzi rejestr podejrzanych działań. Ukryte kamery szpiegowskie mogą pomóc w rozwiązaniu wszelkich sporów między pracownikami w miejscu pracy poprzez poznanie problemu za pośrednictwem relacji na żywo.

Wydajność

Kierownicy i przełożeni mogą używać ukrytych kamer szpiegowskich do monitorowania wydajności pracowników, określania obszarów wydajności pracy, w których pracownik wymaga poprawy, oraz zapewnienia przestrzegania przez pracowników zasad bezpieczeństwa obowiązujących w firmie. Pracownicy działu konserwacji mogą korzystać z kamer nadzoru wideo w celu wykrycia sprzętu wymagającego naprawy i sprzętu działającego w sposób niebezpieczny. Ponieważ pracownicy, kierownicy i przełożeni nie mogą być wszędzie jednocześnie, system nadzoru wideo monitoruje produktywność bez zatrudniania dodatkowego personelu.

Dokumentacja klienta

Placówki handlowe używają ukrytej szpiegowskiej kamery wideo do monitorowania tego, co robią klienci. Na przykład, jeśli klient twierdzi, że kupił drogi przedmiot, ale nie ma paragonu, zapisy z nadzoru wideo są wykorzystywane do ustalenia, czy była w sklepie w danym dniu i czy kupiła przedmiot. Kamera szpiegowska lub spy camera wifi wyjaśni wymianę między klientem a pracownikiem sklepu. Jeśli klient szuka rekompensaty finansowej, ponieważ twierdzi, że pracownik był wobec niej niegrzeczny, a dowody wideo mówią inaczej, sklep może przedstawić dowody na poparcie sprawy pracownika.

Zwiększ bezpieczeństwo swojego pobytu dzięki niewielkiej kamerze punktowej

December 19, 2019 by abelwans  

Zwiększ bezpieczeństwo swojego pobytu dzięki niewielkiej kamerze punktowej

Czy wiesz, że Twoje wnętrze nie jest wystarczająco bezpieczne bez kamery szpiegowskiej? Tak to prawda! Jest tak wiele nieprzyjemnych incydentów, które mają miejsce w twojej ignorancji. Jednak może nie obejmować twoich bliskich, ale są pewne rzeczy, które musisz monitorować. Dzięki małym kamerom szpiegowskim możesz łatwo monitorować działania w domu. Ludzie często zaniedbują kamery CCTV, a później żałują po nieszczęśliwym wypadku. Z tego powodu bądź mądry i walcz zaciekle ze swoimi nieszczęśliwymi. Nigdy nie jest za późno na zainstalowanie mini kamera wifi w domu.

Dlaczego konieczne jest zainstalowanie ukrytych kamer bezprzewodowych w swojej rezydencji?

mini kamera wifi

• Musisz zainstalować ukrytą kamerę w swoim wnętrzu, ponieważ powiadamia ona o wszystkich czynnościach. Załóżmy, że nie ma cię w domu, a jeden z twoich oczekiwanych ludzi odwiedza twoje miejsce. Ponieważ nie ma cię w domu, wychodzi bez żadnej wiadomości. Dzięki małym ukrytym kamerom możesz łatwo go wskazać i skontaktować się po dotarciu.

• Te niesamowite gadżety zapewniają bezpieczeństwo Twojej nieruchomości. Teraz możesz się zastanawiać, w jaki sposób twoje mieszkanie może być niebezpieczne. Kamera CCTV pomaga odkryć nieopisaną prawdę za plecami. Czy nie lubisz obserwować zachowania niani wobec swoich dzieci, gdy nie ma Cię na scenie? To jest naprawdę ważne. W rzeczywistości często dzieci nie przekazują ci właściwej wiadomości z groźby. Aby pominąć takie niechciane nieszczęścia, natychmiast zainstaluj ukryte kamery głośników Bluetooth w swojej rezydencji.

• Z drugiej strony, te odpowiednie gadżety powiadamiają cię o nienaturalnych ruchach wewnątrz lokalu. Te najlepiej kupić kamery szpiegowskie alarmują cię, gdy intruz próbuje wejść do twojej nieruchomości. W rzeczywistości dzięki tej kamerze możesz łatwo wskazać waletę i przekazać dowody policji na dalsze kroki.

• Wreszcie, dzięki szpiegowskiej kamerze, możesz także oglądać swoich sług. Nie dotyczy to jednak kwestii zaufania, ale środków ostrożności. W końcu nie możesz odczytać czyjegoś umysłu, prawda? Dlatego zainstaluj spy camera wifi i zapewnij najwyższe bezpieczeństwo swojej rodzinie.

mini kamera wifi

Podsumowując, nigdy nie jest mądrze podejmować ryzyko, gdy istnieją różne sposoby zapobiegania. Dlatego rozważ mądrze i wybierz najlepszy gadżet, aby chronić swoją rodzinę.

كيفية اختيار أفضل كاميرا تجسس للكشف عن الدخان المخفية لعملك

December 13, 2019 by abelwans  

كيفية اختيار أفضل كاميرا تجسس للكشف عن الدخان المخفية لعملك

هل تبحث لشراء كاميرا تجسس خفية كاشف الدخان لعملك؟ تابع القراءة لتتعلم كيف تختار الأفضل.

الكاميرا الخفية كاشف الدخان

لقد وضعت الكثير في عملك تريد أن تفعل كل ما تستطيع للحفاظ عليه وموظفيك آمنة. لهذا السبب قررت الكاميرا الخفية للكشف عن الدخان هو الطريق للذهاب.

تساعدك كاميرات الكشف عن الدخان المخفية في مراقبة العمليات اليومية لشركتك دون أن تكون واضحة. إنها فعالة لأن الأشخاص يتصرفون بشكل طبيعي إذا كانوا لا يعرفون أنهم في الكاميرا.

من المهم التقاط الكاميرا بالميزات التي تحتاجها. دعونا نلقي نظرة على الأشياء التي يجب عليك البحث عنها عند اختيار كاميرا تجسس مخفية لكشف الدخان لعملك.

كاميرا في الحمام

اختر واحدًا يمتزج مع البيئة المحيطة

واحدة من أهم الميزات التي يجب البحث عنها في كاميرا كاشف الدخان الخفية هي أن تمتزج مع محيطها.

النظر في المنطقة التي تريد مشاهدتها. ثم اختر نموذجًا يشبه التركيبات الأخرى في تلك الغرفة. إذا قمت بتثبيت جهاز ذو مظهر فني للغاية في غرفة بسيطة جدًا ، فسيسترعي الانتباه إلى نفسه. إذا كان هدفك هو رؤية موظفيك يتصرفون بشكل طبيعي ، فأنت لا تريدهم أن يعرفوا أنك تراقبهم.

نوع الاتصال

يوجد نوعان رئيسيان من الاتصالات لجهاز كاميرا في الحمام الخاص بك: الأسلاك السلكية واللاسلكية.

يتم توصيل الكاميرا ذات الأسلاك الصلبة مباشرة بجهاز التسجيل. هذا يجعلها موثوقة جدا. لا داعي للقلق بشأن فقد الإشارة أو الخلاصات المتقطعة.

تتمتع الكاميرات اللاسلكية بمزيد من الحرية في المكان الذي يمكنك وضع الجهاز فيه لعدم وجود أسلاك. يعمل المرسل والمستقبل معًا لتأسيس الاتصال. تحتاج فقط للتأكد من أن لديك إشارة قوية بين الاثنين.

مستوى التفاصيل

تعد جودة الفيديو ميزة مهمة أخرى. تتيح لك مقاطع الفيديو الأفضل جودة رؤية كل ما يحدث في عملك. تجعل مقاطع الفيديو المحببة لن تقدم لك النتائج التي تحتاجها.

فيديو عالي الدقة يعمل بشكل جيد لمعظم كاميرات التجسس. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل ، فكر في الحصول على كاميرا كاشفات الدخان الخفية مع إمكانيات HD.

يوفر لك الفيديو عالي الجودة صورًا حادة وألوانًا دقيقة وتناقضًا أفضل بين الظلال الداكنة والخفيفة. هذه الفوائد الثلاثة ضرورية إذا كنت بحاجة إلى تحديد هوية المشتبه به في قضية سرقة أو سرقة.

النظر في ظروف الإضاءة الخاصة بك

هل ستراقب منطقة خلال النهار مضاءة جيدًا أم أنك ستحتاج إلى القدرة على الرؤية في الظلام؟ هل عملك مفتوح 24 ساعة ، مما يعني أنك بحاجة إلى مراقبته ليلا ونهارا؟

تعد الكاميرا النهارية / الليلية مناسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى كاميرا قابلة للتكيف مع ظروف الإضاءة المتغيرة.

كاميرا في الحمام

إذا كنت بحاجة إلى رؤية صور واضحة في الليل ، فراجع الكاميرات المزودة بميزات الأشعة تحت الحمراء. يمكنهم حتى التقاط صور واضحة في ظلام دامس.

اختيار أفضل كاميرا للكشف عن الدخان المخفية لعملك

الاستثمار في كاميرا تجسس مخفية للكشف عن الدخان هو استثمار في الحفاظ على عملك آمن. ستمنحك معرفة الميزات التي تهمك عندما يحين وقت بدء التسوق راحة البال عند تحديد الكاميرا التي ستحصل عليها.

لديك سؤال حول spy camera wifi الخاص بك المقبل؟ اتصل بنا اليوم!

Mencari Kamera Mata-Mata Bisnis? 10 Jenis Kamera yang Dapat Anda Gunakan

December 7, 2019 by abelwans  

Mencari Kamera Mata-Mata Bisnis? 10 Jenis Kamera yang Dapat Anda Gunakan

Pemilik bisnis dapat mengambil manfaat dari menggunakan kamera mata-mata di toko mereka, kantor, gudang, dan banyak lagi dengan berbagai cara.

Dalam beberapa kasus, kamera tersembunyi dapat mengurangi kemungkinan mengutil. Di tempat lain, mereka dapat menjaga karyawan tetap bekerja dan memastikan mereka memberikan layanan pelanggan sebaik mungkin. Mereka bahkan dapat memotong biaya asuransi bisnis Anda ketika digunakan dengan benar.

Jika Anda berada di pasar untuk kamera mata-mata, ada banyak opsi berbeda untuk Anda pilih. Anda dapat menemukan kamera mata-mata untuk memenuhi hampir semua kebutuhan di dalam bisnis Anda.

Lihat 10 jenis kamera mata-mata yang dapat Anda manfaatkan di bawah ini.

1. Pena Kamera

Bisnis Anda mungkin memiliki pena yang tergeletak di mana-mana. Karyawan dan pelanggan Anda tidak akan sudi ketika mereka melihat sesuatu seperti 960P Built-In DVR Pen Camera yang ditambahkan ke dalam campuran.

Kamera mata-mata ini terlihat persis seperti pena asli sampai ke pegangan yang nyaman. Tapi tidak seperti pena biasa, ini dilengkapi dengan kamera warna built-in yang mampu menangkap video berkualitas tinggi dan fitur deteksi gerakan yang memungkinkannya untuk beraksi saat diperlukan.

2. Kamera Pengisi Daya USB

kamera tersembunyi

Hari-hari ini, sebenarnya sangat jarang melihat outlet tanpa charger USB untuk ponsel yang terhubung dengannya. Lebih dari 90 persen orang Amerika memiliki ponsel, jadi selalu ada orang yang mencari tagihan.

Itu akan memungkinkan Anda untuk mengatur kamera mata-mata seperti USB Charger Hidden Spy Security Camera dengan Built-in DVR tanpa masalah. Ini dapat digunakan untuk mengisi daya ponsel jika Anda mau. Tapi itu juga dilengkapi dengan kamera tersembunyi dan perekam video kartu DVR Micro SD.

3. Kamera Outlet Listrik

Apakah Anda takut seseorang mencabut kamera pengisi daya USB Anda dan berjalan dengan itu? Kemudian bawa game spy cam Anda ke tingkat berikutnya dengan kamera outlet listrik yang akan benar-benar tidak terdeteksi di area bisnis Anda.

Kamera mata-mata seperti Outlet Hidden Camera Built-In DVR-Hard Wired tidak berfungsi sebagai outlet yang sebenarnya. Tapi itu pasti terlihat seperti satu dan akan berbaur dengan semua outlet lain di ruang kantor Anda atau toko.

Ini juga akan memberi Anda perekam DVR built-in yang dapat menangkap audio dan video serta fitur pendeteksi gerakan.

4. USB Drive Camera

Jika Anda membutuhkan kamera tersembunyi yang dapat Anda ambil dan bawa-bawa, kamera drive USB mungkin menjadi pilihan terbaik Anda.

USB Camstick dengan Night Vision berukuran kecil dan rahasia, dan dapat digunakan untuk menyimpan data jika Anda menginginkannya. Itu juga dapat digunakan untuk mengambil foto, merekam video, dan bahkan menangkap klip penglihatan malam.

5. Kamera Detektor Asap

Setiap tahun, ada lebih dari 1,3 juta kebakaran yang terjadi di seluruh AS. Sebagian besar terjadi di dalam rumah, tetapi ada juga banyak bisnis yang terkena dampaknya.

Dengan pemikiran itu, orang akan berharap untuk melihat detektor asap dipasang di langit-langit dan dinding dalam bisnis Anda ketika mereka masuk ke dalamnya. Tapi apa yang tidak mereka harapkan adalah kamera mata-mata yang terletak di dalam setidaknya satu dari mereka.

DVR Detektor Asap Zone Shield 4K Night Vision (Tampak Samping) tidak mampu mendeteksi kebakaran. Tapi itu mampu menangkap video yang tajam dengan resolusi HD hingga 4K untuk menjaga bisnis Anda aman dengan cara lain.

6. Kamera Botol Air

Apakah Anda ingin mengawasi karyawan Anda saat mereka nongkrong di ruang istirahat? Kamera botol air adalah kamera mata-mata yang sempurna untuk digunakan saat Anda melakukannya.

Shampoo Spy Camera

Kamera Mata-Mata Tersembunyi Botol Air tampak seperti gambar meludah dari sebagian besar botol air lain yang pernah Anda lihat, sampai ke konstruksi polietilen tereftalat. Tetapi ia juga memiliki kamera yang terselip di dalamnya yang dapat merekam video HD dan baterai yang dapat membuatnya bekerja lebih dari 2 jam setiap kali.

7. Kamera Speaker Bluetooth

Baru-baru ini beberapa tahun yang lalu, sebagian besar speaker Bluetooth masih mahal. Tetapi hari ini, Anda dapat membeli satu hanya dengan $ 10, itulah sebabnya mereka mulai muncul semakin banyak di semua tempat.

Gunakan ini untuk keuntungan Anda dengan menempelkan Kamera Speaker Bluetooth WiFi di rak di suatu tempat di bisnis Anda. Ini memiliki kamera CCTV di dalamnya yang dapat melakukan streaming video langsung ke smartphone, tablet, atau laptop Anda. Ia juga dapat merekam hingga 240 jam saat Anda memasukkan kartu SD 128-gigabyte ke dalamnya.

8. Kamera Karbon Monoksida

Pemilik bisnis yang bertanggung jawab mengatur detektor karbon monoksida di toko dan kantor mereka untuk melindungi karyawan dan pelanggan mereka. Pastikan Anda menginstalnya.

Tetapi pastikan Anda memiliki Kamera Detektor Karbon Monoksida Tersembunyi Kamera Keamanan Tersembunyi juga. Itu terlihat identik dengan detektor karbon monoksida nyata dan bahkan menyertakan nama merek nyata tepat di atasnya.

Tetapi Anda tidak akan menggunakannya untuk mendeteksi karbon monoksida. Anda akan menggunakannya sebagai perekam DVR dan menyimpan video berkualitas tinggi pada kartu memori Micro SD yang Anda tempatkan di dalamnya.

9. Kamera Jam Kantor

Secara teori, Anda tidak ingin pelanggan dan karyawan menghabiskan sepanjang hari melihat kamera tersembunyi yang Anda pasang di bisnis Anda. Tapi Anda tidak akan keberatan mereka melakukannya jika Cams mata-mata itu disamarkan sebagai jam.

Orang-orang dapat melihat Office Clock Hidden Spy Camera semua yang mereka inginkan. Mereka masih tidak akan dapat mengatakan bahwa ia memiliki perekam video DVR di dalamnya yang akan melihat kembali pada mereka dan menyimpan video resolusi tinggi ke kartu memori Micro SD.

10. Kacamata Kamera

Apakah Anda ingin merekam beberapa video untuk diri sendiri saat menghadiri pertemuan bisnis atau berbicara dengan salah satu karyawan Anda?

Ada kamera kacamata, seperti Thin Frame Eyeglasses dengan Built-in DVR, yang akan memungkinkan Anda untuk melakukannya tanpa orang yang direkam memperhatikan. Ini memiliki kamera kecil yang diposisikan di samping lensa kanan dan dapat menyimpan video apa pun yang diambilnya ke kartu memori Micro SD yang terselip di dalamnya.

Beli Kamera Mata-Mata untuk Bisnis Anda Hari Ini

Jika Anda ingin berkomitmen untuk terus mengawasi bisnis Anda saat Anda bergerak maju, berinvestasi dalam kamera mata-mata adalah ide yang cerdas.

Apakah Anda menggunakan kamera pena, kamera botol air, kamera detektor asap, atau yang lainnya, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk memantau apa yang terjadi dalam bisnis Anda setiap saat. Dan yang lain tidak akan curiga bahwa Anda telah menginstal kamera sama sekali ketika Anda berinvestasi pada produk yang tepat.

Hubungi kami hari ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang berbagai jenis wireless hidden camera for bathroom .

Casus Kameralar 2020'de Neye benziyor?

November 29, 2019 by abelwans  

Casus Kameralar 2020'de Neye benziyor?

Bugün içinde yaşadığımız dünyada, her şey belgelerle ve her türlü durumda kendinizi kanıtlamanızla ilgilidir. Bunu yapmak için, genellikle somut video kanıtı gereklidir. Hiç kimse bir şey için haksız yere istifade edilmek, onlardan çalınmak, çalınmak veya suçlanmakla suçlanmak istemez. Ancak bu gezegende nerede yaşıyor olursanız olun, risk hepimiz için var ve bu nedenle casus kameralara ve esas olarak casus ekipmanlara tamamen artan bir ihtiyaç var. Bu teknoloji, bizi ve ailemizi zararlardan korumak, yanlışlıkları önlemek ve bize yönelik her türlü kötü niyetli niyeti olan herhangi bir kimseden yasal belgeler sağlamak için var.

gizli kamera banyo

Casus kameralar için, gözetim kameralarıyla karıştırılmaması gereken yüzlerce farklı model türü bulunan dört genel kategori vardır.

Vücut Aşınmış Casus Kameralar

Bu, bir çift gözlük, bir USB flash sürücü, bir kol saati gibi yanınızda taşıyabileceğiniz veya muhtemelen yanınızda taşıyabileceğiniz herhangi bir şeyle harmanlamak için oluşturulan hem video hem de ses yeteneği sağlayan, takılabilecek küçük bir casus kameradır. Bu giyilebilir casus kameralar, sadece bir tuşa basarak kayıt yapan türlerdir. Bunlar o kadar sağduyulu ki, kimseyi ne yaptığınızı anlayamayacak şekilde manipüle edebilirsiniz. Kişinizde bir kamera olduğuna dair herhangi bir ses, ışık veya herhangi bir belirti yoktur. Normalde, sizi düzenli olarak tanıyanlar tarafından yanınızda taşıyabileceğiniz ve kamerayı taşırken kamera işlevleriyle manevra yapabileceğiniz birkaç haftalık pratik zaman tanıyabileceğiniz bir şey seçmeniz önemlidir.

Wi-Fi Casus Kameralar

gizli kamera banyo

Kablosuz gizli kamera banyo 'da tel yoktur ve maliyeti yoktur. Kurulum basit ve hızlıdır. Bunları etkin ve gizli bir şekilde kullanmak için, onları oyuncaklar veya saatler gibi günlük kullanım öğeleri veya evin etrafındaki kullanışlı öğeler içinde gizlemeniz önerilir. Bu kameraların çoğu iç mekanlarda kullanılır ve bunların çoğu DVR kaydını kullanır.

Dadı Casus Kameralar

Bu dadı kameralarıyla, ebeveynler çocuklarını günlük bakım sağlayıcılarına veya bebek bakıcılarına bırakma korkusu duymazlar. Ebeveynler, çocuklarıyla birlikte olamadıklarında neler olduğunu bilmeye hakkına sahiptir. Bu nedenle hareketle çalışan bir kameranın bir aile sistemi için ideal bir cevap olması. Bu kameralar ebeveynlere, diğer insanların bakımındayken küçüklerinin izlenmesi ve korunmasında yardımcı olur. Bazıları akıllı telefonunuzla kablosuz olarak senkronize edilebilir. Bir çocuğun doldurulmuş hayvanı veya bir saat veya diğer oyuncaklar gibi günlük nesnelere gizlenebilirler.

Gece Görüş Casus Kamera

Bu spy camera wifi daha çok polis, ordu ve diğer profesyonellerle birlikte kullanılıyor. Eviniz veya işiniz boşsa, örneğin tatile çıktıysanız ve bir duman dedektörü veya alarm saati gibi görünecek şekilde gizlenebiliyorsa, bu kamera iyidir. Aynı zamanda, hangi çalışanların saatlerce sonra ofise geldiğini görmek için, komşularınız evden uzaktayken, yaban hayatı karanlıktan sonra çöpünüze giriyorsa görmek için de güzel.

Sonuç

Düşük maliyetli casus kameralar, insanlara kendilerini ve ailelerini korumaya yatırım yapma fırsatı verdi. spycameraswifi.com, tüketicileri lezzetsiz karakterlerden korumak için inanılmaz düşük fiyatlarla ödüllü casus kameraları sunar.

Bästa inomhus spionkameror

November 25, 2019 by abelwans  

Bästa inomhus spionkameror

Spy cams hjälper till att ge sinnesfrid, men vad händer när någon upptäcker enheten?

Du kommer antagligen att behöva förbereda dig för ett besvärligt möte.

Tyvärr är det inte alltid lätt att dölja en kamera inomhus.

Om du vill hålla kameran dold, leta efter spionkameror som är förklädda som vardagliga föremål.

Du kan enkelt gömma kameran i ett öppet område utan att det upptäcks. Människor antar bara att det är en annan typisk hushållselektronik.

Så vilken kamera ska du få?

För att rädda dig från att behöva titta på dussintals alternativ har jag minskat din sökning efter den bästa inomhus spionkamera .

Låt oss jämföra dessa spionkameror.

Spy Camera Bluetooth-högtalare - bäst för att se ett stort utrymme

Diskret, kompakt och funktionell beskriver perfekt denna spionkamera från WNAT. Den fungerande Bluetooth-högtalaren har en odetekterbar HD-kamera för fjärrövervakning inomhus.

Lyssna på musik

De fungerande högtalarna ansluter trådlöst till Bluetooth-aktiverade enheter så att du eller gäster kan lyssna på musik. Oavsiktliga individer kan till och med använda högtalarna utan att upptäcka kameran.

Med det inbyggda batteriet har du också möjligheten att ställa in det trådlöst. På en full laddning får du en respektabel fem till sex timmars användning.

Panorera till vänster eller höger

Om du har ett stort rum erbjuder denna kamera en av de bästa lösningarna för att få en bättre bild. I stället för ett smalt synfält låter PTZ-linsen dig fjärrpanera till vänster eller höger.

Genom Android- eller iOS-mobilappen kan du rotera kameran 180 grader. Detta låter dig ställa den bort från väggen och ändå se allt.

Fjärrövervakning

WNAT har fjärrövervakning med en enkel WIFI-konfiguration som du kan ställa in inom några minuter. När du är orolig för dina barn eller husdjur ansluter du bara till kameran via mobilappen.

För användning i hemsäkerheten kan du också lita på rörelsedetektorn. Ställ in den för att spela in video och skicka omedelbar avisering när den upptäcker rörelse.

Pros

Spelar tydliga, vassa 1080P-video 
Stöder 128 GB microSD-kort 
Välj 3 till 20 minuters videoklipp 
Live videoflöde inkluderar ljud 
Erbjuder loopinspelning och inspelning av tidsinställningar

Nackdelar

Har inte nattvision 
Kan tappa WIFI-signal när batteridrift

Spy Camera Charger - Bäst för snabb installation

spionkamera

Med laddaren Spy Cam får du en USB-laddare och en bättre bild av rummet jämfört med andra plug-and-record spionkameror.

Mini-funktionell USB-laddare

Spy-kameror som denna ger alltid den bästa lösningen för att dölja en kamera i vanligt syn, eftersom det ser ut som en vanlig USB-väggladdare. Det fungerar till och med som en också. Ladda din elektronik medan du tar 1080P HD-video.

Kameran inkluderar inte WIFI, men den ger den enklaste installationen. Du sätter bara in ett microSD-kort, ansluter det till ett uttag och väntar på att rörelsen utlöser rörelsedetektorn.

Se mer av rummet

Till skillnad från andra USB-kameraladdare får du en fullständig bild av rummet. De flesta andra alternativ ger ett 45-graders vertikalt fält, medan MyEagleEyes-kameran ger dig en 90-graders vy.

Du kan också spela in skarp video på natten. Tack vare kvalitetsnattvisionen och linsen filmer kameran kristallklar video istället för mörka suddigheter.

Avancerad rörelsedetektion

Medan de flesta spionkameror har rörelsedetektering kan denna USB-kameraladdare upptäcka de minsta rörelserna. Njut av trygghet när du vet att din kamera är redo att spela in när som helst.

Så snart kameran upptäcker rörelser börjar den spela in 1080P-video till ett microSD-kort för senare uppspelning. Det erbjuder också stöd för 32 GB microSD-kort.

Så snart kameran upptäcker rörelser börjar den spela in 1080P-video till ett microSD-kort för senare uppspelning. Det erbjuder också stöd för 32 GB microSD-kort.

Pros

Loop-inspelning för 24/7 skydd 
Fullt funktionell USB-väggladdare 
Nattvision med klar video i inställningar med svagt ljus 
Inga ledningar eller komplicerad installationsprocess

Nackdelar

Inkluderar inte WIFI-anslutning för live-feed 
Spelar inte in ljud

Spy Camera Photo Frame - Bäst för trådlös övervakning

Facamword producerar några av de bästa spionkamerorna för inomhusbruk, känd för att gömma kameror i vanliga föremål. Med det här alternativet kan du enkelt lägga till en vacker digital fotoram till ditt hem och hålla ett öga på saker.

Inga kablar och kraftfullt batteri

Till skillnad från vissa trådlösa spionkameror gör det möjligt för den här enheten att ställa in den utan att behöva ett eluttag eller en elbank. Det innehåller ett internt batteri med stor kapacitet som levererar 4000 mAh.

När den är fulladdad kan kameran fortsätta spela in i sex till sju timmar.

Att ställa in WIFI-anslutningen är också okomplicerad, vilket eliminerar det vanliga krångel som följer med att använda en spionkam.

Skydd och sinnesfrid

Fotoramkonstruktionen gör att kameran nästan helt kan upptäckas, så att du kan gömma dig helt enkelt. Ställ den på en hylla eller mantel för att få en fullständig bild av rummet och du kommer aldrig att missa någonting.

Som en WIFI-aktiverad enhet kan du också fjärrkontrollera ditt hem. Använd bara mobilappen för att ansluta till kameran och starta live feed.

Rörelsedetektion och nattvision

Istället för att använda live-videoströmmen kan du vänta på att få ett omedelbart meddelande från rörelsesdetektorn. Välj mellan 10 och 60 sekunders videoklipp för när rörelsedetektorn aktiveras.

Pros

Levereras med 12-månadersgaranti Spelar in 
ljud och video tillsammans 
Kraftfull WIFI-antenn med 32-fots intervall 
Stöder iOS, Android, Windows PC och Mac Book 
Stöder 128 GB microSD-kort

Nackdelar

Sparar video som AVI istället för MP4 eller MKV 
Lite begränsad 110-graders visningsvinkel

Du kanske gillar:

Se mer Bästa bathroom hidden camera

spionkamera

Como obter gadgets de espião?

November 21, 2019 by abelwans  

Como obter gadgets de espião?

Atualmente, não faltam aparelhos de espionagem de ponta e, na maioria das vezes, estão disponíveis a preços surpreendentemente acessíveis. A melhor parte é que esses gadgets vêm em vários tamanhos, formas e tipos, alguns sendo tão pequenos quanto os furos, enquanto outros vêm na forma de móveis comuns ou itens decorativos. Existem até aplicativos de câmeras espiãs para smartphones projetados para capturar vigilância a longas distâncias.

camera escondida banheiro

Por que você quer um gadget espião, você pergunta? Além dos benefícios óbvios de possuir uma babá, existem inúmeras razões para usar uma câmera espiã. Por exemplo, você pode usá-lo para vigiar sua casa quando estiver no trabalho ou em férias e verifique se seus filhos estão fazendo a lição de casa em vez de convidar amigos.

A camera escondida banheiro também pode ser útil se você tiver filhos pequenos que sairá com uma babá todos os dias. Uma babá pode lhe dar tranqüilidade, sabendo que seus filhos são bem cuidados, mesmo quando você não está por perto.

Você também pode usar gadgets de espionagem para vigiar os pais idosos ou familiares que moram em uma casa de repouso ou centro de atendimento. Você será capaz de verificar o quão bem eles são tratados diariamente e garantir que não sejam maltratados. Em suma, a instalação de um gadget espião como uma câmera oculta funciona em vários cenários e pode ser uma maneira muito eficaz de proteger seus entes queridos.

Para ajudá-lo a encontrar a câmera escondida ideal, reunimos uma lista dos recursos mais importantes a serem observados.

Gravação agendada

Um recurso popular dos gadgets de espionagem é o agendamento de horário. Isso permite que você agende o horário em que deseja que a câmera comece a gravar, para que você não precise estar fisicamente lá para ligá-la. No outro extremo do espectro, você tem câmeras espiãs de gravação de movimento, que só começam a gravar quando detectam movimento.

Funcionalidade dupla

As câmeras espiãs passaram por algumas mudanças significativas desde que foram inventadas há muitos anos. Eles não estão mais disponíveis nas mesmas formas e tamanhos genéricos. Na verdade, você provavelmente passa por câmeras espiãs todos os dias sem notá-las. Eles geralmente vêm na forma de relógios de parede, ursinhos de pelúcia, óculos de sol e até botões. Se você planeja instalar sua câmera espiã no escritório, ficará feliz em saber que elas também estão disponíveis na forma de ganchos para casacos, apontadores de lápis e canetas para escrever. Esses aparelhos são chamados de unidades de funcionalidade dupla, porque você pode usá-los para capturar imagens e para a finalidade a que se destinam, seja para pendurar casacos ou para proteger os olhos da exposição ao sol.

Recurso de detecção de movimento

A bathroom hidden camera , que vem com a tecnologia de detecção de movimento, tende a durar mais tempo e economiza energia, porque só são ativadas quando detectam movimento. Se não houver ninguém na sala, a câmera permanecerá no modo de espera, para que não desperdice espaço de armazenamento ou energia.

camera escondida banheiro

Formato de vídeo

A intercalação de áudio e vídeo (AVI) é frequentemente recomendada como o melhor formato para visualizar as imagens capturadas no seu computador. Esta tecnologia foi introduzida inicialmente pela Microsoft em 1992 e desde então se tornou o formato de vídeo mais popular. Funciona em todos os dispositivos Unix, Linux, Mac e Windows, além de ser super fácil de usar, porque agrupa o áudio e o vídeo em um arquivo para que você possa reproduzir os dois ao mesmo tempo.

IP e Internet ativados

Uma câmera habilitada para IP permitirá que você visualize as imagens capturadas em tempo real através de um sinal Wi-Fi. Isso significa que você pode visualizar remotamente imagens de vídeo provenientes da sua câmera a qualquer momento através do seu PC e até de um dispositivo móvel devidamente conectado.

As câmeras IP ocultas são particularmente úteis nesse sentido, porque transmitem a reprodução de vídeo usando um sinal Wi-Fi que transmite vídeo através de um receptor IP seguro. Isso armazena automaticamente as imagens em um cartão de memória SD, que você pode acessar da Internet, e permite visualizar as imagens no seu computador através do cartão de memória ou imediatamente através do seu smartphone.

Beste spionkamera for baderom i 2020

November 16, 2019 by abelwans  

Beste spionkamera for baderom i 2020

Vil du vite om rengjøringsmaskinen din snekker seg på badet?

Er du opptatt av at barna dine skal komme inn i medisineskapene?

Med et nøye plassert skjult kamera kan du slutte å lure på og få svar.

Dessverre etterlater ikke badet mange steder å skjule et kamera. Hvis du vil at kameraet skal være skjult, trenger du noe enkelt å skjule.

Du vil kanskje til og med ha et kamera med WiFi-tilkobling for fjernovervåking av badet.

For å finne den perfekte løsningen har jeg laget en liste over de beste utfordrerne for det beste spionkamera .

Sjekk ut disse valgene.

Clothes Hook Mini Spy Camera: Beste budsjettvennlige kamera

spionkamera

NANIBO Clothes Hook Mini Spy Camera er et skjult, strømlinjeformet kleskrokdesign med en skjult mikrofon, av / på-knapp, USB-port og kamera.

1080HD-kameraet skifter enkelt mellom opptak til stillbilde-modus, og kompatibiliteten til sideopptak sikrer at vi ser hvert hjørne i rommet.

Praktisk design

Vi elsket den enkle designen og kan se mennesker som bruker dette på alle slags måter, fra verandaer til soverom og bad. Kameraet har bevegelsesdeteksjon og kan sløyfeopptak, noe som er perfekt for å hente inntrengere. SD-kortholderen sørget for at vi kunne overføre bilder eller opptak til datamaskinen vår senere.

Praktisk og kraftig

Det nytter ikke å ha et skjult kamera hvis det er tungvint og dårlig kvalitet. Heldigvis er det innebygde litiumbatteriet oppladbart og pålitelig og kan ta opp i timer om gangen.

Ulempen er at den ikke støtter lyd, så praktisk er det begrenset. Likevel fanget den anstendige video og bilder i lite lys, som er en av de største fordelene med et skjult kamera.

Safety on the Go

Størrelsen på dette minikameraet gjør det perfekt for reiser, spesielt når du bor på hotellrom, og det er bra for å sikre at husholdere ikke blander seg inn i dine personlige eiendeler.

Vi ville satt pris på en mobilapp, men for prisen er dette et flott minispionkamera.

Pros

Prisgunstig 
Innebygd oppladbart litiumbatteri 
Hemmelighetsfull design 
videoer i HD-kvalitet

Ulemper

Ingen støtte for lyd 
Ingen app

Pinhole CCTV-kamera: Beste høyteknologiske kamera


Pinhole CCTV-kamera gjør det enkelt å koble til kameraet, takket være kompatibiliteten med fire forskjellige videoutgangsmodi. Jeg hadde det bra med standardmodus (TVI), men vi kunne også slå ut kabelen for CVI, AHD eller CVBS hvis vi ville.

Hold kameraet skjult

Kameraet er et lite, flatt rektangel, så det var enkelt å skli det inn i krokene og krokene på badet for enkel skjuling.

Vi likte det svingbare stativet da det lar kameraet sitte stående eller lene i vinkel for å få et bedre bilde. Dette betyr også at vi kan plassere den på en rekke steder for å sikre at den forblir skjult.

Bilder med høy oppløsning

Nålhullslinsene er bittesmå, men ga oss et klart syn på badet vårt i løpet av dagen. Om natten var ting litt vanskeligere da de 2,4 megapikslene ikke hentet den beste videokvaliteten i mørkt eller lite lys. Hvis du er bekymret for besøkende på kvelden, kan det hende at dette kameraet ikke er det beste for deg.

Ingen flere kornete synspunkter

Det var flott hvordan vidvinkelssikten og sensoren ga oss skarp utsikt over hele badet. Kameraet reagerte på bevegelse og belysning, noe som ga kameraets sikkerhetselement.

Andre kameraer viser kornete, usammenhengende bilder, men denne plukket opp figurer og gjenstander ganske bra. Vi ville imidlertid gjerne at det skulle inkludere lydopptaksmuligheter.

Pros

Fire videokompatibilitetsmodus 
Anstendig pris 
Enkel installasjon 
Vidvinkelvisning

Ulemper

Ingen støtte for lydopptak 
Ingen nattsyn

Lyspære kamera: beste smell for pengene dine

Lyspæren kameraet har fem forskjellige visningsmodus (skål, sirkel, sylinder, galleri og to-delt visning) og et 360-graders panoramisk fiskeøye-objektiv for å se overalt.

Etter mørkets skifte bytter den automatisk til nattsynsmodus, noe som hjalp oss med å føle oss tryggere. Vi kunne også se de forskjellige formene og figurene i lite lys, takket være HD-kvaliteten.

Spor hjemmet ditt fra en app

Det faktum at kamerafoden kunne synkroniseres med en smarttelefon-app, hjalp oss med å lette tankene når vi var ute av huset. Vi følte oss også bra med passordskryptering.

Vi kunne skyve et kort inn i kameraets SD-spor og lagre bilder og opptak. Vi kan se at det bør være nødvendig å bruke bevis for lagring av bevis.

En ting vi ikke likte, var tilbakemeldingsstøyen mellom mikrofonen og høyttaleren, da det gjorde det vanskelig å lage spesifikke ord.

Smart skjult design

Den iøynefallende lyspæredesignen er ganske fin, da de fleste ikke kommer til å gi den en ny tanke. Det er et godt valg for en skjult kamera-forkledning.

Selv om den er liten, produserer den HD-bilder. Bevegelsesdeteksjonen er også bra, selv om vi fikk noen falske alarmer sendt til telefonen vår. Fra et praktisk synspunkt kan det være litt plagsomt.

Hold oversikt over alt

Enten du vil overvåke hundens aktivitet mens du er ute av huset eller holde øye med hushjelpen som fortsetter å pirke rundt medisinskapet ditt, er dette kameraet et godt valg. I tillegg kan du dele opptakene til andre appbrukere slik at alle holder seg i løkka.

Pros

Prisgunstig 
Smart lyspæredesign 
Fem forskjellige visningsalternativer 
God nattsyn

Ulemper

Tilbakemeldingsstøy mellom mikrofonen og høyttaleren 
Forvirrende belysningskontroller 
Se flere beste nattvision-spionkameraer

WiFi Air Cleaner Hidden Camera: Beste for å gjemme seg i vanlig syn

Den største bekymringen når du plasserer et kamera på badet er om noen kan oppdage det. Du trenger ikke å bekymre deg for PalmVID-kameraet.

Takket være luftrenserens design, er det det beste spionkameraet på badet for skjuling uten syn. Med betjeningsviften vil folk anta at enheten er en ekte luftrenser.

Fjern dine bekymringer med Live Feed

Du vil ikke vente til du kommer hjem for å finne ut at barna dine kom seg inn i medisinskapet. Ved hjelp av WiFi-tilkoblingen på PalmVID-kameraet kan du se en live feed for å sjekke inn.

Kameraet gir også øyeblikkelig varsler til telefonen når bevegelsesdetektoren blir utløst.

Ta opp opptil 250 timer med opptak

De fleste skjulte kameraer tar opp på et internt microSD-kort, men støtter kanskje bare 32 GB til 128 GB kort. Mens du trenger å kjøpe kortet separat, støtter PalmVID-kameraet kort opptil 256 GB, og sikrer at du aldri går tom for plass.

Med 256 GB intern lagring kan du lagre over 24 timers HD-opptak. Når du bruker en innstilling med lavere oppløsning, kan et 256 GB kort inneholde opptil 250 timers opptak.

Hvis du tilfeldigvis går tom for plass, bruker kameraet loopopptak for å fortsette å filme.

Pros

Den har en vidvinkelobjektiv, som hjelper deg med å gi et bredere syn på trange steder som for eksempel et bad. 
Den inkluderer WiFi-tilkobling med en mobilapp, med livevisning og opptak. 
Det kommer med en gratis to års garanti og teknisk support for livstid uten abonnement.

Ulemper

Det er ikke sikkert at den høyere prisen passer til budsjettet ditt for et skjult baderomskamera. 
WEMLB WiFi vegglader skjult kamera: Beste kamera for live overvåking 
Ingen ville noen gang mistenkt å finne et av de beste spionkameraene i en telefonlader.

WiFi vegglader skjult kamera ser ut som en vanlig USB-lader som du kobler til en stikkontakt.

spionkamera

USB-lader som virkelig lader enheter 
Den funksjonelle USB-laderen rommer et kamera. Ingen ledninger eller komplisert oppsett.

Du kobler ganske enkelt enheten til et vanlig stikkontakt. Etter å ha slått på den, følg instruksjonene fra datamaskinen, den bærbare datamaskinen eller telefonen for å sette opp WiFi-tilkoblingen.

USB-porten er på bunnen av laderen. Kameraet leveres ikke med en kabel, men det fungerer med noen standard USB-ladekabel.

Live fjernvisning via mobilapp

Oppsettet er enkelt, og i løpet av få minutter kan du begynne å se live feed på telefonen. Mobilappen er enkel å bruke, og lar deg se på fjernsyn overalt.

Via mobilappen kan du også spille av innspilt video. Kameraet lagrer videoklipp på et microSD-kort kjøpt separat.

1080P HD-video med roterende hode

Videoen ser bra ut. Den tar opp hele 1080P HD-video. Selv i lite lysinnstillinger er opptakene klare med minimal støy.

Med det 180-graders roterende hodet kan du også justere retningen på kameraet for å panorere rundt i rommet.

Imidlertid er stikkontakter ofte nær bakken. I små rom kan plasseringen av stikkontakten forhindre at du får en fullstendig utsikt.

Pros

Tilbyr live videostrøm med mobilappen 
Kameraet kan rotere opptil 180 grader 
Enheten er en funksjonell USB-lader 
Kompatibel med tredjeparts videoapper

Ulemper

Gir ikke alltid full utsikt over rommet. 
Kan av og til miste WiFi-tilkoblingen

Minst skjult spionkamera: Beste ministørrelse

Med begrensede gjemmesteder på badet, kan du slite med å skjule et kamera. Det skjulte spionkameraet gjør denne prosessen enklere.

Bare en størrelse på en mynt, dette er et av de minste skjulte kameraene som er tilgjengelige.

Skjul enkelt kameraet nesten hvor som helst

Mini-størrelsen på dette kameraet gir deg flere muligheter for skjuling. Den måler bare 1,1 x 1,1 x 0,4 tommer.

Du kan enkelt skjule den bak gjenstander i nærheten av vasken på badet eller på en hylle.

Kameraet har også en bevegelsessensor. Hvis noen kommer inn i rommet, begynner kameraet øyeblikkelig å spille inn.

Dessverre inkluderer ikke enheten et innebygd batteri. Den må forbli koblet til veggen.

Forsikre deg om at du ser hver detalj

Et skjult kamera gir ikke mye hjelp hvis du ikke kan se noe. For å sikre at du ser alle detaljer, inkluderer kameraet IR-CUT og fem meter nattsyn.

Med IR-CUT aktiverer og deaktiverer kameraet automatisk nattsyn i henhold til belysningen i rommet.

Den registrerer også 1080P HD-opptak, og tar opp i to minutter eller fem minutters intervaller når bevegelsesdetektoren blir utløst.

Pros

Den utrolig billige prisen gjør dette til en topp anbefaling for det beste budsjett skjulte kameraet på badet. 
Du kan slå enheten med en mobil strømforsyning, stikkontakt eller billader, noe som gir deg flere måter å bruke kameraet på. 
Kameraet lagrer tidsstempelen til videoopptakene, noe som er nødvendig når du bruker video for rettsmedisinske bevis.

Ulemper

Den støtter bare microSD-kort opptil 32 GB, men inkluderer loopopptak for å sikre at kameraet fortsetter å filme når kortet går tom for plass. 
Se mer: Beste minispionkamera

Konklusjon

Når vi velger det beste spionkameraet for baderom av disse tre valgene, ville vi gå med Clothes Hook Mini Spy Camera. Vi elsket at det ikke var opplagt, og det var noe vi kunne ta med oss ​​mens vi reiste.

spionkamera

Selv om det manglet lydopptak, var video- og bildekvaliteten anstendig og prisen kan ikke slå. Vi fant ut at vi ikke en gang savnet at det ikke var en tilhørende app, spesielt siden dette minispionkameraet var så enkelt å bruke.

Alle delene var tydelige på baksiden av enheten, vi trengte ikke å koble den til, og installasjonen kunne ikke ha vært enklere.

Den vanskeligste delen med å ha et spionkamera er å holde det skjult. Det var enkelt å installere og krevde ingen plugger eller ledninger, så det ga et godt valg.

Overraskende hemmeligheter avslørt på barnepike-kameraer: Hvorfor trenger du en barnepike-kamera, selv om du tror du ikke gjør det

November 13, 2019 by abelwans  

Overraskende hemmeligheter avslørt på barnepike-kameraer: Hvorfor trenger du en barnepike-kamera, selv om du tror du ikke gjør det

Visste du at 45% av amerikanerne har installert (eller planlegger å installere) smarthusteknologi i deres bolig? 
Noen av de vanligste typene av denne teknologien er WiFi barnepike-kameraer og andre typer sikkerhetskameraer. La oss innse det - i dagens verden kan du aldri være for forsiktig med hvem du tillater hjemmet ditt.

spionkamera

Men er disse tiltakene virkelig nødvendige? Betyr installasjon av barnepike-kameraer at du blir for paranoid, eller har du legitime grunner til å gjøre det?

I dette innlegget skal vi vurdere noen opplevelser fra det virkelige livet av det foreldrene oppdaget fra barnepassene sine.

Les videre for å lære mer - familiens sikkerhet er avhengig av det!

Skumle hemmeligheter fra sikkerhetskameraer

Bare fordi en barnevakt har et vennlig smil eller mye erfaring, betyr ikke det at du kan stole på henne med barna dine.

Her er noen skrekkhistorier fra det virkelige liv som ble fanget på kamera.

1. Småbarnsmishandling i Arizona

Denne historien kommer fra Springdale, Arizona, der et par betrodde omsorgen for datteren deres Raylee til en kvinne ved navn Melissa.

Til å begynne med var alt lovende. Foreldrene fant bare glødende anmeldelser og referanser om sin nye barnepike, og Raylee så ut til å ta til henne med en gang.

Men etter noen uker begynte de å merke bisarre endringer i datterens oppførsel. Hun ble stadig mer engstelig og opprørt. Hun ville også løpe skrikende og gjemme seg bak foreldrene på bena hver gang barnepiken skulle ankomme.

Med økende mistanke installerte de en barnepike-kam i stuen sin. Opptakene fra den første natten bekreftet deres dypeste frykt - Melissa misbrukte Raylee.

Etter å ha forlatt henne alene i spretteren sin i flere timer, begynte Melissa å smiske og riste på henne. Hun la snart merke til kameraet og vendte det mot veggen, men det var for sent.

Det registrerte beviset var nok til at hun ble arrestert og siktet for å ha utrodd et barns velferd.

2. Spedbarnsmisbruk i New York

Vår neste historie kommer fra Staten Island, New York, der en mistenksom mor installerte et sikkerhetskamera inne i en karbonmonoksyddetektor.

Hun forlot sine to barn, i alderen 5 og 17 måneder, i omsorgen for barnepiken deres, Mamura. Da "dro hun ut", men gikk ikke langt, og ventet bare nede på gaten for å overvåke live video-feeden.

Resultatene var grufulle. I løpet av få minutter begynte hun barnepike å riste den 5 måneder gamle jenta og slo henne i ansiktet. Da hun nektet å ta flasken hennes, slo barnepiken henne flere ganger i beina.

Etter å ha ringt 911, kjørte moren hjem for å stoppe overgrepet og konfrontere barnepiken. Masura ble arrestert samme dag og siktet for fare for barnevern og motstand mot arrestasjon.

3. Kvele et spedbarn i California

Hva ville du gjort hvis du så en video av en barnepike fysisk kvalt sønnen din på 13 måneder?

Dette er nøyaktig hva som skjedde med ett sett foreldre i Livermore, California. De hyret inn en ung barnepike som het Moriah, som kom sterkt anbefalt fra flere barnevaktnettsteder.

Sannheten viste seg å være alt annet enn. Det skjulte barnepikekameraet i sønnens barnehage viste Moriah nærme seg krybben. I stedet for å prøve å roe den gråtende babyen, dekket hun munnen med hendene hennes til gråten stoppet og han slapp.

Det endte ikke der. Videoen fortsatte med å vise at Moriah plukket opp det halte spedbarnet og kastet ham med ansiktet opp over skulderen. Da han begynte å klynke igjen, satte hun ham tilbake i barnesengen og forlot rommet.

Moriah benektet å gjøre noe galt, til tross for videobevisene som uttalte noe annet. Hun ble arrestert dagen etter og siktet for en telling av forbrytelse av barn mot forbrytelser.

4. Sitter Gets Physical i Ohio

Denne barnepiken-skrekkhistorien kommer fra Middletown, Ohio.

Becketts la merke til en endring i sønnens oppførsel etter å ha forlatt ham i omsorgen for en familievenn, Alyson. De installerte en skjult barnepike-kam over peisen sin og dro på jobb, uforberedt på hva de skulle se.

Samme morgen så de på skrekk når Alyson skrek gjentatte ganger på sønnen sin for å "holde kjeft" og "komme over det." Men ting tok en værre side da Alyson satt på toppen av det ti måneder gamle spedbarnet for å dempe ham.

Foreldrene hastet hjem for å finne kutt i sønnens ansikt og blod på pyjamas. Alyson ble etter hvert servert en forseelse for sin oppførsel.

5. Å misbruke en smårolling i Tennessee

Den siste historien om hemmeligheter som ble avslørt fra barnepike-kammer, kommer fra Lincoln County, Tennessee.

Foreldre til den 2 år gamle jenta ble forferdet over å se bilder av barnevakten sin, Rainey, og slo gang på gang datteren deres bakerst i hodet. De tok videoen til lokal rettshåndhevelse, som ga ut en arrestordre for Raineys arrestasjon.

Rainey ble arrestert og siktet for forbrytelse av overgrep mot barn for hennes oppførsel. Hun viste seg også å være en flyktning fra rettferdighet fra et nærliggende fylke.

Husk at hemmelige kameraer ikke bare er nyttige for å beskytte barna dine. Sikkerhetsspionkamera har også blitt brukt til å fange tyver og ansatte som stjeler fra eldre pasienter på sykehjem.

Hvor å kjøpe de beste barnepike-kameraene

Så hva er takeaway?

I en perfekt verden ville vi alle kunne stole på naboene våre uten behov for overvåking.

Dessverre er verden ikke perfekt, og det er vanskelig å vite hvem du skal stole på. Når noen jobber i hjemmet eller virksomheten din, kan du ganske enkelt ikke vite hva som skjer når du ikke er.

spionkamera

Nanny-kameraer og annet overvåkningsutstyr gir "øynene" du trenger for å holde deg oppdatert. Er det noe for høyt til å betale for å sikre sikkerheten til familien og hjemmet ditt?

Er du klar til å investere i sikkerhetskameraer til hjemmet eller kontoret? Klikk her for å bla gjennom hele samlingen av barnepike-kameraer.